Cheng, Xiao E, Long Xian Ma, Xiao Jin Feng, Meng Ye Zhu, Da Ying Zhang, Lin Lin Xu, and Tao Liu. 2019. “Antigen Retrieval Pre-Treatment Causes a Different Expression Pattern of Cav3.2 in Rat and Mouse Spinal Dorsal Horn”. European Journal of Histochemistry 63 (1). https://doi.org/10.4081/ejh.2019.2988.